top of page
LBRA banner2.png

1) Pagpili ng iyong mga badge

Ang bawat organisasyon sa WorkLB platform ay may set ng mga digital na badge na maaaring kumpirmahin para sa bawat manggagawa. Kung mas maraming badge ang nalalapat sa iyo, mas maraming uri ng trabaho ang magagawa mo. Narito kung paano ipasok ang iyong mga badge:

 

Sa pangunahing menu sa kaliwang tuktok ng iyong screen i-click ang "Mga Setting":

D reg.png

Ang mga unang badge na gusto naming malaman ay ang iyong Mga Kagustuhan, sa pangkalahatan ay handa ka bang gumawa ng trabaho na may ilang partikular na kinakailangan? Maaaring tanungin ka kung magsusuot ka ba ng maskara sa trabaho? Masaya ka bang nagtatrabaho sa publiko? Maaari ka bang magbuhat ng mga karga ng isang tiyak na timbang? Narito kung ano ang magiging hitsura ng screen:

230322 Badges.png

Ngayon gusto naming malaman ang tungkol sa anumang nauugnay na mga sertipiko na mayroon ka. Ang mga ito ay kukumpirmahin ng employer of record.

 

Sa tuktok ng screen i-click ang REQUEST button:

230321 Badges 2.png

Makakakita ka ng listahan ng mga Kredensyal. Gusto naming malaman kung alin ang naaangkop sa iyo. Halimbawa: kung natapos mo na ang isang kurso sa pagsasanay na nakalista dapat mong sabihin ito. Maaaring may ilang Tag, ito ang iba pang uri ng sertipiko na maaaring naaangkop sa iyo.

230321 Badges 3.png

Kapag nagawa mo na ang listahan, i-click ang REQUEST button sa ibaba ng screen. Kakailanganin ng iyong employer of record na kumpirmahin ang mga sertipiko na sinabi mong mayroon ka, kaya tandaan na dalhin sila sa isang pulong.

           2) Pagtatakda ng iyong mga panuntunan

bottom of page