top of page
LBRA banner2.png

2) Pagtatakda ng iyong mga panuntunan 

May kanya-kanya tayong diskarte sa trabaho. Ang ilan sa atin ay nangangailangan ng maraming abiso ng mga panahon ng trabaho, ang iba ay komportable lamang sa buong araw ng trabaho (hindi ilang random na oras), ang ilang mga tao ay magtatrabaho lamang malapit sa bahay. Gusto naming malaman kung ano ang IYONG mga tuntunin.

Para sabihin sa amin, pumunta sa side panel sa anumang screen ng Mga Setting. I-clickMga kontrolthen Aking Mga Tuntunin:

Sa screen na bubukas, i-click"Ipakita ang mga advanced na setting":

I reg.png
J reg.png

Makakakita ka ng isang screen na mayroon nang ilang mga panuntunan upang protektahan ka. Maaari mong baguhin ang alinman sa mga ito:

K reg.png
bottom of page