top of page
LBRA banner2.png

3) Pagbuo ng iyong profile 

Kapag may naghahanap ng manggagawa, ano ang gusto mong malaman nila tungkol sa iyo? Nakakatulong itong magpakita ng pangkalahatang larawan at ilang maikling teksto. Ang pagse-set up nito ay dapat lang tumagal ng 2-3 minuto.

Mag-click muna sa About Me sa side panel, pagkatapos ay Profile.

Makikita mo ito:

L reg.png
M reg.png

Ilipat ang pahina para sa pagkakataong maglagay ng mga maikling detalye ng anumang karanasan sa trabaho o edukasyon:

N reg.png
bottom of page