top of page
LBRA banner2.png

Paghahanda ng plano

Ang platform ng WorkLB ay gumagana at ginagamit araw-araw. Maaari naming i-configure ang isang seksyon nito para sa anumang programa ng Lungsod sa sandaling handa na ang programa. Kailangan lang nating maunawaan ang mga priyoridad, panuntunan, at proseso ng programa. 

Magagawa natin ang trabaho

.

Kakayanin ng pangkat ng paglulunsad ng WorkLB ang halos lahat ng pagpaplanong ito sa paligid ng mga proseso at pag-iskedyul hangga't gusto mo. Halimbawa, ang iyong programa ay maaaring magabayan ng mga pangkalahatang priyoridad gaya ng:

  • Paghahatid ng serbisyo ng maraming grupo ng komunidad.

  • Isang malinaw na magkakaibang workforce ng programa na may maraming wikang sinasalita.

  • Ang mga kahilingan para sa serbisyo ay tinugon sa loob ng isang takdang panahon.

  • Mahigpit na kontrol at pananagutan para sa paggasta.

  • Lingguhang pag-uulat sa mga kinalabasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaari kaming magpayo sa pagsasaayos at mga proseso na pinakamahusay na makakamit ito para sa bawat programa. Ang mas tiyak na mga layunin tulad ng pagsubaybay sa pakikilahok ng mga partikular na grupo, mga lumulutang na bayad para sa ilang mga kinakailangan, pag-unlad para sa lakas-paggawa, mga priyoridad na serbisyo, at iba pa ay madali ring matanggap.

Ang platform ay lubhang nababaluktot. Maaaring magdagdag ng mga kasosyo sa komunidad anumang oras. Maaaring gusto lang ng isang programa na magsimula nang mabilis pagkatapos ay pinuhin ang kanilang mga operasyon habang natututo ang lahat kung ano ang gumagana. Susubaybayan ng platform ang bawat dolyar na ginastos gayunpaman ito ay ginagamit. 

Bilang kahalili, ang mga talahanayan sa ibaba ay nag-aalok ng isang posibleng plano para ihanay ang WorkLB sa mga pangangailangan ng isang programa ng Lungsod na gustong bumuo ng isang buong manual ng pagpapatakbo bago ilunsad.

210416.png
Screen Shot 2021-04-14 at 7.51.20 AM.png
Screen Shot 2021-04-16 at 12.39.35 AM.pn
Screen Shot 2021-04-16 at 12.39.28 AM.pn
Screen Shot 2021-04-16 at 12.39.47 AM.pn
bottom of page