top of page

ក្រុមហ៊ុន Acerca de

លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាដៃគូរបស់ Pacific Gateway Workforce

កែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២

 

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទាមទារអាជ្ញាកណ្តាលបុគ្គលដើម្បីដោះស្រាយវិវាទណាមួយ។ ព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញទាក់ទងនឹងមជ្ឈត្តកម្មបុគ្គល និងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីមជ្ឈត្តកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនខាងក្រោម។ 

 

  1. លក្ខខណ្ឌ

 

សូមអានលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង និងរវាងអ្នក និង Pacific Gateway Workforce Partnership (“PGWP”) ហើយរួមជាមួយនឹងឯកសារណាមួយដែលពួកគេបានបញ្ចូលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយយោង គ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ PGWP របស់អ្នក និងគេហទំព័រសហគមន៍ណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ PGWP ហើយបង្ហោះតំណទៅកាន់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (ជាសមូហភាព "គេហទំព័រ")។  ដោយប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកទទួលយក និងយល់ព្រមក្នុងការចង និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។  ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ឯកជនភាពដែលពាក់ព័ន្ធ (www.worklb.org/privacy) សូមកុំប្រើគេហទំព័រនេះ។

 

គេហទំព័រនេះផ្តល់នូវបញ្ជីឈ្មោះការងារសម្រាប់បុគ្គលដែលស្វែងរកការងារនៅពេលជ្រើសរើសរបស់ពួកគេ (ឧទាហរណ៍ "ការងារធំ") ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនិយោជក ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឬអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិក។ PGWP ផ្តល់គេហទំព័រនេះសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ និយោជក ភ្នាក់ងារបុគ្គលិក អ្នកជ្រើសរើស និងភាគីផ្សេងទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួសអ្នកប្រើប្រាស់ដែលទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃគេហទំព័រនេះ។  ពាក្យ "អ្នកប្រើប្រាស់", "អ្នកប្រើប្រាស់", "អ្នក" ឬ "អ្នក" នឹងសំដៅទៅលើអ្នកស្វែងរកការងារ និយោជក ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក អ្នកជ្រើសរើស ឬភាគីណាមួយផ្សេងទៀតដែលប្រើ ទិដ្ឋភាព ចូលប្រើ ឬរុករកវា គេហទំព័រ ឬបង្កើត បង្ហោះ បង្ហោះ ផ្ញើ ទទួល ឬរក្សាទុកមាតិកាណាមួយពីគេហទំព័រនេះ។  

 

អ្នកតំណាង និងធានាថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ហើយថាអ្នកនឹងត្រូវចងភ្ជាប់ជាមួយកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលអ្នកអាចមានដោយសារលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ សូមចំណាំថា PGWP រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយការផ្តល់ជូនជាច្រើនរបស់វាត្រូវបានពង្រីកដល់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការកែប្រែបែបនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយកនូវការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ សូមពិនិត្យមើលល័ក្ខខ័ណ្ឌរាល់ពេលដែលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើង ដូច្នេះអ្នកដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ ដោយសារពួកវាកំពុងជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នក។ 

 

២.ការបដិសេធ

 

PGWP មិនធានា ឬធានាថាមុខតំណែង ឬម៉ោងធ្វើការដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះនៅតែអាចរកបាន ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលដាក់ពាក្យសុំបុគ្គលិក មុខតំណែងនោះនឹងត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬមុខតំណែងនោះនឹងត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកស្វែងរកការងារដែលមានសមត្ថភាព។  PGWP មិនធានា និងមិនមានការធានាគ្រប់ប្រភេទដែលការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មបែបនេះនឹងនាំទៅដល់ការផ្តល់ជូន ឬលទ្ធកម្មនៃការងារ ឬម៉ោង ឬមុខតំណែងនោះនឹងត្រូវបានបំពេញដោយបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់ PGWP តាមការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់វា អាចផ្តល់ "ផ្លាកសញ្ញា" ឬការចង្អុលបង្ហាញផ្សេងទៀតនៃគុណវុឌ្ឍិ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ វិញ្ញាបនបត្រ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ចំណូលចិត្តការងារ ការបណ្តុះបណ្តាល អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬការងាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ កាលវិភាគ។ ទោះបីជាមានការបដិសេធក៏ដោយ PGWP មិន និងមិនអាចបញ្ជាក់ ឬធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននេះទេ ហើយនិយោជក ភ្នាក់ងារបុគ្គលិក អ្នកជ្រើសរើស ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាននេះ គួរតែធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាម ស៊ើបអង្កេត ឬការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះ និងការចាត់តាំងណាមួយ ផ្លាកសញ្ញា។ការចាត់តាំងផ្លាកសញ្ញាបែបនេះ ឬការចង្អុលបង្ហាញផ្សេងទៀតនៃគុណវុឌ្ឍិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយ PGWP មិនបង្កើតទំនាក់ទំនងការងារ ទំនាក់ទំនងការងាររួមគ្នា ឬទំនាក់ទំនងការងាររួមគ្នានៃប្រភេទណាមួយរវាង PGWP និងអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងសាមញ្ញដើម្បីជួយក្នុងការវាយតម្លៃអ្នកស្វែងរកការងារ ឬប្រសើរជាងនេះ ភ្ជាប់អ្នកស្វែងរកការងារជាមួយនឹងការបើកការងារសមរម្យ។

 

PGWP មិនមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យ ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ភាពស្របច្បាប់ ភាពស្មោះត្រង់ ឬភាពពេញលេញនៃកម្មវិធីការងារ ការបើកការងារ ឬព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយអាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកទទួលយកថា PGWP មិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យស្នើសុំការងារ ការងារ ការបើក ឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកយល់ថាអ្នកអាចនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងចំពោះព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ ខុសច្បាប់ ការបំភាន់ មិនពិត ការប្រមាថ បង្កើតជាសារឥតបានការ ឬមិនសមស្របនឹងគោលបំណងរបស់អ្នក ហើយអ្នកទទួលយកថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់គុណភាព ភាពត្រឹមត្រូវ ការពិត។ ភាពស្របច្បាប់ ឬភាពអាចជឿជាក់បាននៃព័ត៌មានដែលបាននិយាយ រួមមាន ដោយគ្មានកំណត់ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប/CVs ការពិពណ៌នាការងារ បេក្ខជន អ្នកស្វែងរកការងារ និយោជក កម្មវិធីការងារ និងការទំនាក់ទំនងពីនិយោជកនាពេលអនាគត ឬអ្នកស្វែងរកការងារ។ ការពឹងផ្អែករបស់អ្នកលើព័ត៌មានណាមួយនេះគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថា PGWP មិន និងមិនអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗនៃគេហទំព័រនេះ គឺជានរណាដែលគាត់/នាង/ពួកគេអះអាងថាជា ហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ឬការស៊ើបអង្កេតសមស្របមុនពេលទំនាក់ទំនង ឬធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ អ្នកសន្មត់ថាហានិភ័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័រដែលអ្នកបានទាក់ទង។ ប្រសិនបើអ្នកមានជម្លោះ ឬបញ្ហាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយ អ្នកយល់ព្រមបន្តជម្លោះ ឬដំណោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចអនុវត្តបាន ហើយអ្នកដោះលែង PGWP អង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងបុគ្គលិក នាយក ភ្នាក់ងារ និងបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេពី រាល់មូលហេតុនៃសកម្មភាព ការទាមទារ ការទាមទារ និងការខូចខាតគ្រប់ប្រភេទ ដែលគេស្គាល់ និងមិនស្គាល់ សង្ស័យ និងមិនមានការសង្ស័យ ត្រូវបានបង្ហាញ និងមិនបង្ហាញឱ្យឃើញ ដល់កម្រិតពេញលេញដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។

ខណៈពេលដែល PGWP មិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការពិនិត្យមើលមុខតំណែងការងារ កម្មវិធីការងារ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ ក្នុងកម្រិតដែលវាត្រូវបានដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងនោះដែលអាច (i) បំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (ii) បំពានច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយ (iii ) រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ឬ (iv) បើមិនដូច្នេះទេប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ PGWP PGWP រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញនូវព័ត៌មានដែលបានលើកឡើង។

អ្នកយល់ថា PGWP មិនអាចនិងមិនធានា ឬធានាថាឯកសារដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ឬទាញយកពីអ៊ីនធឺណិត ឬគេហទំព័រនោះនឹងមិនមានមេរោគ ឬកូដបំផ្លាញផ្សេងទៀត។ អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធី និងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នកសម្រាប់ការការពារប្រឆាំងមេរោគ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃការបញ្ចូល និងទិន្នន័យទិន្នន័យ និងសម្រាប់ការថែរក្សាមធ្យោបាយខាងក្រៅទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនូវទិន្នន័យដែលបាត់បង់ណាមួយ។_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

o វិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលបានផ្តល់ដោយច្បាប់ PGWP នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារនៃការបដិសេធសេវាកម្មចែកចាយ មេរោគ ឬសម្ភារៈដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឆ្លងដល់ឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទិន្នន័យ ឬផ្សេងទៀតរបស់អ្នក សម្ភារៈដែលមានកម្មសិទ្ធិដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ឬសេវាកម្ម ឬវត្ថុណាមួយដែលទទួលបានតាមរយៈគេហទំព័រ ឬការទាញយករបស់អ្នកនូវសម្ភារៈដែលបានបង្ហោះនៅលើវា ឬនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅវា។

 

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ខ្លឹមសាររបស់វា និងសេវាកម្ម ឬរបស់របរដែលទទួលបាន ឬកម្មវិធីណាមួយដែលបានចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រនោះ គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ គេហទំព័រ ខ្លឹមសាររបស់វា និងសេវាកម្ម ឬរបស់របរដែលទទួលបាន ឬកម្មវិធីណាមួយដែលបានចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន “ដូចដែលមាន” និង “តាមដែលអាចរកបាន” ដោយគ្មានការធានានៃប្រភេទណាមួយ ទាំងការបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ។ ទាំង PGWP ឬបុគ្គលណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ PGWP ធ្វើការធានា ឬតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពពេញលេញ សុវត្ថិភាព ភាពជឿជាក់ គុណភាព ភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពអាចរកបាននៃគេហទំព័រ។ ដោយមិនកំណត់អ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ទាំង PGWP ឬនរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ PGWP តំណាង ឬធានាថាគេហទំព័រ មាតិការបស់វា ឬសេវាកម្ម ឬធាតុណាមួយដែលទទួលបាន ឬកម្មវិធីណាមួយដែលបានចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រនេះនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ គួរឱ្យទុកចិត្ត គ្មានកំហុស ឬគ្មានការរំខាន ដែលខូច នឹងត្រូវបានកែដំរូវ ថាគេហទំព័ររបស់យើង កម្មវិធី ឬម៉ាស៊ីនមេដែលធ្វើឱ្យគេហទំព័រនេះអាចប្រើបានគឺគ្មានមេរោគ ឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ឬថាគេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម ឬវត្ថុណាមួយដែលទទួលបាន ឬកម្មវិធីដែលបានចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រនោះនឹងបំពេញតាមតម្រូវការ ឬការរំពឹងទុករបស់អ្នក។ . 

 

ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលផ្តល់ដោយច្បាប់ PGWP មិនទទួលខុសត្រូវលើការធានាគ្រប់ប្រភេទ ទោះជាការបង្ហាញ ឬដោយប្រយោល ច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការធានានៃភាពអាចធ្វើជំនួញ ការមិនរំលោភបំពាន និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។

 

ការរៀបរាប់ខាងលើមិនប៉ះពាល់ដល់ការធានាណាមួយដែលមិនអាចត្រូវបានដកចេញ ឬកំណត់នៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

 

3. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

 

សម្ភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ គឺត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ សម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម និងច្បាប់ម៉ាកយីហោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ ជាតិ និងអន្តរជាតិដទៃទៀត។ លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូននៅទីនេះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចអនុវត្តបានផ្សេងទៀតរវាងអ្នក និង PGWP នោះ PGWP មិនផ្តល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិ ឬដោយបង្កប់ន័យណាមួយដល់អ្នកទេ។ ពាណិជ្ជសញ្ញា PGWP និងឈ្មោះ ស្លាកសញ្ញា និងរូបតំណាងផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ PGWP គឺជាសញ្ញាសម្គាល់កម្មសិទ្ធិរបស់ PGWP ។ ឈ្មោះផលិតផល និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងនៅទីនេះ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។

 

នៅពេលចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងៗដែលផ្តល់ជូនតាមរយៈគេហទំព័រ អ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ផលិតផលកម្មវិធីមួយចំនួន (“កម្មវិធី”)។  អនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ PGWP ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដែនកំណត់ ដែលមិនផ្តាច់មុខ មិនអាចអនុញ្ញាតបាន មិនអាចផ្ទេរបាន សិទ្ធិ និងអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងអំឡុងពេលនៃលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទាំងស្រុង។ សម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរើសដល់អ្នក។ 

អ្នកអាចប្រើគេហទំព័រសម្រាប់តែគោលបំណងស្របច្បាប់ និងស្របតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ 

 

4.   ការត្រួតពិនិត្យ និងការអនុវត្ត

 

PGWP មានសិទ្ធិក្នុងការ៖

 

ក)     លុប ឬបដិសេធក្នុងការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ឬគ្មាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតែមួយគត់។

b)     ធ្វើសកម្មភាពណាមួយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដែល PGWP យល់ថាចាំបាច់ ឬមិនសមរម្យចំពោះព័ត៌មានទាំងនោះ រួមទាំងការមិនយល់ស្របរបស់យើងចំពោះព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជឿថា និងលក្ខខណ្ឌ រួមទាំងស្តង់ដារខ្លឹមសារ រំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ គំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសាធារណៈ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ PGWP ។

c)     លាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីអ្នកទៅកាន់ភាគីទីបីណាដែលអះអាងថាសម្ភារៈដែលបានបង្ហោះដោយអ្នក រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ រួមទាំងការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ សិទ្ធិឯកជនភាព។

d)    ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សមស្រប រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ ការបញ្ជូនទៅកាន់ការអនុវត្តច្បាប់ សម្រាប់ការប្រើខុសច្បាប់ណាមួយនៃគេហទំព័រ 19-4bb19-19 -136bad5cf58d_

e)     បញ្ចប់ ឬផ្អាកការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់ ឬការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ ឬផ្នែកនៃគេហទំព័រសម្រាប់ការរំលោភបំពាន លក្ខខណ្ឌដែលអាចកើតមាន ឬការរំលោភបំពានណាមួយ ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង។  

 

ដោយមិនកំណត់អ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ PGWP មានសិទ្ធិសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ ឬដីកាតុលាការដែលស្នើសុំ ឬណែនាំយើងឱ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលបង្ហោះសម្ភារៈណាមួយនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ។អ្នកលះបង់ និងកាន់កាប់ PGWP ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ និងសាខារបស់ខ្លួន អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកផ្តល់សេវាពីការទាមទារណាមួយដែលកើតចេញពីសកម្មភាពណាមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយភាគីមុនណាមួយក្នុងអំឡុងពេល ឬត្រូវបានទទួលយកជាផលវិបាកនៃការស៊ើបអង្កេតដោយភាគីទាំងនោះ ឬអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់។

 

PGWP មិន​អាច​ពិនិត្យ​មើល​រាល់​ការ​ទំនាក់ទំនង និង​សម្ភារៈ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ទៅ ឬ​បង្កើត​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​ចូល​ប្រើ​គេហទំព័រ ហើយ​មិន​អាច​ធានា​បាន​ការ​ដក​ចេញ​ភ្លាមៗ​នូវ​សម្ភារៈ​ដែល​មិន​អាច​ប្រកែក​បាន​បន្ទាប់​ពី​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​បង្ហោះ។  PGWP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃការទំនាក់ទំនង និងសម្ភារៈទាំងនេះទេ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសមត្ថភាពក្នុងការមើល និងចែកចាយមាតិកាដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ PGWP កំពុងដើរតួជាបណ្តាញអកម្មសម្រាប់ការចែកចាយបែបនេះ ហើយមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ឬទំនួលខុសត្រូវណាមួយទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ ឬសកម្មភាពបែបនេះនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។  

 

5. ស្តង់ដារមាតិកា

 

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធ រដ្ឋ មូលដ្ឋាន និងអន្តរជាតិ។ ដោយមិនកំណត់ខាងលើ អ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចផ្តល់ព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈណាមួយដែល៖

 

ក)     គឺជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស អាសអាភាស បំពាន ប្រមាថមើលងាយ បង្កការបៀតបៀន។

b)    ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាសអាភាស ផ្លូវភេទ ឬរូបភាពអាសអាភាស ជំនឿសាសនា ឬការរើសអើង (ផ្អែកលើប្រភពដើម) ជំនឿសាសនា , (d) សមាជិកភាពនៃសហជីព (e) សុខភាពផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្ត (f) ទំនោរផ្លូវភេទ (g) អាយុ ឬ (h) លក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ជាធរមាន។

c)     មានខ្លឹមសារ ឬតំណភ្ជាប់ទៅខ្លឹមសារដែលកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្សក្នុងលក្ខណៈផ្លូវភេទ ហិង្សា ឬផ្សេងទៀត; ឬស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ (លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ឬលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ)។

d)    រំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា សិទ្ធិពាណិជ្ជកម្ម ការរក្សាសិទ្ធិ ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។

e)     រំលោភលើសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ (រួមទាំងសិទ្ធិនៃការផ្សព្វផ្សាយ និងឯកជនភាពណាមួយ) ដែលអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្សេងទៀត ឬមានការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ។ ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន ឬបើមិនដូច្នេះទេ អាចនឹងផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងរបស់យើង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.

f)     ផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬអ្នកតស៊ូមតិ ផ្សព្វផ្សាយ ឬជួយដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ។

g)    បង្កឱ្យមានការរំខាន ការរអាក់រអួល ឬការថប់បារម្ភដោយមិនចាំបាច់ ឬទំនងជាមានការរំខាន រំខាន ឬរំខានដល់មនុស្សផ្សេងទៀត។

h)    ក្លែងបន្លំជាបុគ្គលណាម្នាក់ ឬបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ ឬទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមិនពិតជាមួយបុគ្គលណាមួយ ឬស្ថាប័នណាមួយ 18-1938-1933.

i)     _cc781905-5cde-3194-bb3b5b-136bad5cf58d_ ការបណ្តុះបណ្តាល ប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការងារ ឬការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួល។

j)     _cc781905-5cde-3194-bb3b5-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b5c-swaves ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដូចជា sweeps ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត

k)    ផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគេបញ្ចេញចេញពី ឬត្រូវបានយល់ព្រមដោយបុគ្គលណាម្នាក់ ប្រសិនបើករណីនេះមិនមែនជា PG

l)     _cc781905-5cde-3194-bb3b5ctains មាតិកាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន

m)   បើមិនដូច្នេះទេ មិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។

 

6. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

 

ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលបានផ្តល់ដោយច្បាប់ ដោយគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល PGWP សាខារបស់ខ្លួន ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ មន្រ្តី ឬនាយករបស់យើងនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតគ្រប់ប្រភេទ ក្រោមទ្រឹស្តីច្បាប់ណាមួយដែលកើតឡើងពី ឬនៅក្នុង ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ គេហទំព័រ គេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅវា មាតិកាណាមួយនៅលើគេហទំព័រ ឬគេហទំព័រផ្សេងទៀត ឬការអនុវត្តកម្មវិធី ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ រួមទាំងប្រយោល ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ចៃដន្យ ពិសេស ឬ ការខូចខាតជាផលវិបាក ទោះបីជា PGWP ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ ច្បាប់ជាធរមានអាចមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់ ឬការបដិសេធនៃការទទួលខុសត្រូវ ឬការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬជាផលវិបាក ដូច្នេះការកំណត់ខាងលើ ឬការបដិសេធមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកបានទេ។  ទោះបីជា PGWP ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតក៏ដោយ។ នៅពេលដែលច្បាប់របស់រដ្ឋ ឬយុត្តាធិការជាក់លាក់មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញ ឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាលទ្ធផល ឬដោយចៃដន្យ ការទទួលខុសត្រូវសរុបសម្រាប់ PGWP សម្រាប់ហេតុផលណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះមិនត្រូវលើសពីចំនួន $100 us dollar។

 

អ្នកយល់ព្រមថាជម្លោះ ឬបញ្ហាណាមួយរវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិនពាក់ព័ន្ធនឹង PGWP ទេ។  PGWP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតគ្រប់ប្រភេទ ក្រោមទ្រឹស្ដីច្បាប់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងមុន កំឡុងពេល ឬក្រោយអន្តរកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។  

 

7. វិវាទ

 

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើវិវាទមជ្ឈត្តកម្ម លះបង់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការកាត់ក្តីរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យ និងកំណត់វិធីដែលអ្នកអាចស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយចំពោះការចោទប្រកាន់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក្នុងកម្រិតពេញលេញដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។វិវាទ ឬការទាមទារដែលទាក់ទងនឹងមធ្យោបាយណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គេហទំព័រនេះ ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានលក់ ចូលប្រើប្រាស់ ឬចែកចាយដោយ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយអាជ្ញាកណ្តាលចងជាជាងនៅក្នុងតុលាការ លើកលែងតែអ្នកអាចអះអាង ការទាមទារនៅក្នុងតុលាការតូចតាច ប្រសិនបើការទាមទាររបស់អ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។ ច្បាប់មជ្ឈត្តកម្មសហព័ន្ធ និងច្បាប់មជ្ឈត្តកម្មសហព័ន្ធនឹងអនុវត្តចំពោះមជ្ឈត្តកម្មណាមួយដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយមជ្ឈត្តកម្មបែបនេះនឹងធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ដោយមជ្ឈត្តករតែមួយ ស្របតាមច្បាប់របស់សមាគមមជ្ឈត្តកម្មអាមេរិកនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត អ្នក និង PGWP ម្នាក់ៗយល់ស្របថាដំណើរការមជ្ឈត្តកម្ម ឬដំណើរការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឡើងតែលើមូលដ្ឋានបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ និងមិននៅក្នុងថ្នាក់ ការរួម ឬសកម្មភាពតំណាងទេ។អ្នក និង PGWP យល់ព្រមក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ដើម្បីលះបង់ការជំទាស់ណាមួយដោយផ្អែកលើការខ្វះយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួន ទីកន្លែងរស់នៅ ទីកន្លែងមិនសមរម្យ ឬវេទិកាដែលមិនមែនជាការសម្របសម្រួល ហើយអ្នកយល់ព្រមបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងណាមួយ។ អាជ្ញាកណ្តាល ឬដំណើរការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងទៀត។ អ្នក និង PGWP ក៏យល់ស្របថា អ្នក ឬ PGWP អាចប្តឹងទៅតុលាការ ដើម្បីចូលរួមការរំលោភបំពាន ឬការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាខុសផ្សេងទៀត។ ចំពោះវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ ភាគីដែលស្នើសុំមជ្ឈត្តកម្មត្រូវបង្កើនចំនួនប្រាក់ទាំងនោះតាមតម្រូវការពីពេលមួយទៅមួយពេលដោយអាជ្ញាកណ្តាល ដើម្បីបង់ថ្លៃ និងថ្លៃចំណាយរបស់អាជ្ញាកណ្តាលរហូតដល់ភាគីដែលកំពុងមានកំណត់ ឬភាគីបានយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរចំពោះការបែងចែកជំនួស។ នៃថ្លៃឈ្នួលនិងថ្លៃដើម។  ការវិនិច្ឆ័យលើរង្វាន់ណាមួយដែលផ្តល់ដោយមជ្ឈត្តករត្រូវតែជាស្ថាពរ ចង និងសន្និដ្ឋានលើអ្នក និងយើង និងអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិករ អ្នកតំណាងផ្លូវច្បាប់ អ្នកស្នងតំណែង និងការចាត់តាំងណាមួយរបស់អ្នក និងអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការ។ នៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច។ ប្រសិនបើវិវាទកើតឡើង ហើយប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិមជ្ឈត្តកម្មនៅទីនេះមិនអាចអនុវត្តបាន ឬមិនអាចអនុវត្តបាន ឬក្នុងករណីណាមួយនៃបណ្តឹងណាមួយរវាងអ្នក និងពួកយើង យុត្តាធិការលើ និងទីកន្លែងនៃបណ្តឹងណាមួយនឹងមានតែនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋ និងសហព័ន្ធដែលអង្គុយនៅ Los Angeles California ប៉ុណ្ណោះ។

 

ក. ដកខ្លួនចេញពីអាជ្ញាកណ្តាល 

អ្នកអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើវិវាទមជ្ឈត្តកម្មខាងលើដោយជូនដំណឹងដល់ PGWP ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ទោះជាកើតឡើងមុនក៏ដោយ។  ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការជ្រើសរើសចេញក្នុងពេលដែលត្រូវការ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានចងក្រងធ្វើវិវាទដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ដើម្បីបដិសេធ អ្នកត្រូវតែផ្ញើការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ PGWP at info@worklb.org or 4811 Airport Plaza Drive, Long Beach, CA 90815 ដែលរួមមាន (ក) ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក (ខ) ឈ្មោះរបស់អ្នក (គ) អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក (ឃ) លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក (e ) អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក និង (f) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាអ្នកចង់ដកខ្លួនចេញពីមជ្ឈត្តកម្ម។

8. រយៈពេល; ការបញ្ចប់

 

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចអនុវត្តបានចំពោះអ្នក នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅទីនោះ។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃពួកវាអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ ឬកែប្រែដោយ PGWP ដោយមិនមានការជូនដំណឹងនៅពេលណាក៏បាន ដោយគ្មានហេតុផលណាមួយឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមថា PGWP នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដោយហេតុផលនៃការកែប្រែ ការបញ្ចប់ ការផ្អាក ការបញ្ឈប់ ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតចំពោះលក្ខខណ្ឌ ឬទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះ។ បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការមិនទទួលខុសត្រូវ ការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ ការទូទាត់សំណង វិវាទ និងផ្សេងៗ នឹងត្រូវរួចផុតពីការបញ្ចប់ណាមួយ។

 

9.  ការចូលប្រើគេហទំព័រ និងសុវត្ថិភាពគណនី

 

PGWP រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដក ឬធ្វើវិសោធនកម្មគេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្ម ឬសម្ភារៈណាមួយដែល PGWP ផ្តល់ជូននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ នៅក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់យើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ PGWP នឹងមិនទទួលខុសត្រូវទេ ប្រសិនបើសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រគឺមិនអាចប្រើបានគ្រប់ពេល ឬសម្រាប់រយៈពេលណាមួយ។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ PGWP អាចដាក់កម្រិតការចូលប្រើផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រ ឬគេហទំព័រទាំងមូលចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះផងដែរ។

 

អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះទាំងពីរ៖

 

ក)     ការរៀបចំទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។

b)    ធានាថាមនុស្សទាំងអស់ដែលចូលប្រើគេហទំព័រនេះតាមរយៈការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ និងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកជាមួយនឹងការអនុវត្ត និងលក្ខខណ្ឌ ពួកគេ។

 

ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬធនធានមួយចំនួនដែលវាផ្តល់ជូន អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចុះឈ្មោះជាក់លាក់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត។ វាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក ដែលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់នៅលើគេហទំព័រគឺត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ ហើយការអនុញ្ញាត និងការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការទាំងអស់ត្រូវបានទទួលពីភាគីទីបីសម្រាប់ព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ដល់ PGWP សម្រាប់ដំណើរការ។ អ្នកយល់ព្រមថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រនេះ ឬបើមិនដូច្នេះទេ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់មុខងារអន្តរកម្មណាមួយនៅលើគេហទំព័រនោះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ our គោលការណ៍​ភាព​ឯកជនហើយអ្នកយល់ព្រមចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែល PGWP ធ្វើឡើងដោយគោរពចំពោះព័ត៌មានរបស់អ្នកដែលស្របជាមួយ our  របស់យើងគោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.  ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ PGWP ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងនោះ។

 

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស ឬត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាផ្នែកនៃនីតិវិធីសុវត្ថិភាពរបស់យើង អ្នកត្រូវតែចាត់ទុកព័ត៌មានទាំងនោះជាការសម្ងាត់ ហើយអ្នកមិនត្រូវបង្ហាញវាដល់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយឡើយ។ អ្នកក៏ទទួលស្គាល់ថាគណនីរបស់អ្នកមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក ហើយយល់ព្រមមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតនូវការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ ឬផ្នែករបស់វាដោយប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមជូនដំណឹងដល់យើងភ្លាមៗអំពីការបាត់បង់ ឬការលួច ឬការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬការរំលោភលើសុវត្ថិភាពណាមួយផ្សេងទៀត។ អ្នកក៏យល់ព្រមផងដែរដើម្បីធានាថាអ្នកចេញពីគណនីរបស់អ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គនីមួយៗ។ អ្នកគួរប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកពីកុំព្យូទ័រសាធារណៈ ឬកុំព្យូទ័រដែលបានចែករំលែក ដូច្នេះអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចមើល ឬកត់ត្រាពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតបានទេ។  

 

PGWP មានសិទ្ធិបិទឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ឬឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ទោះជាជ្រើសរើសដោយអ្នក ឬផ្តល់ដោយពួកយើងនៅពេលណាក៏ដោយ ប្រសិនបើតាមគំនិតរបស់យើង អ្នកបានរំលោភលើការផ្តល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

 

10. សំណង

 

អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណង ការពារ និងកាន់កាប់ PGWP ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ដៃគូផ្សេងទៀត មន្រ្តី នាយក បុគ្គលិក តំណាង ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ជាសមូហភាព "អ្នកផ្តល់សេវា") ពី និងប្រឆាំងនឹងការទាមទារ ការទាមទារទាំងអស់ មូលហេតុនៃសកម្មភាព ការខាតបង់ ការចំណាយ ការខូចខាត និងការចំណាយ រួមទាំងថ្លៃមេធាវីសមហេតុផល ដែលបណ្តាលមកពី (i) ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះរបស់អ្នក (ii) សកម្មភាព ឬការលុបចោលនៅលើ ឬក្រៅគេហទំព័រ (iii) ការបំពានណាមួយ សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ (iv) ការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញា; (v) ជម្លោះជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះ; (vi) មិនពេញលេញ, មិនពិត, បំភាន់, ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតឬបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះ; (vii) ការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី; (viii) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ឱ្យគេហទំព័រនេះ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត; ឬ (ix) ការរំលោភលើ  ឬសកម្មភាពណាមួយដែលទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយក្រៅពីការអនុញ្ញាតច្បាស់លាស់ (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស ឬទង្វើខុសឆ្គង) ដោយអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រដោយប្រើ គណនីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

 

 

11. តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី

 

ប្រសិនបើគេហទំព័រមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ និងធនធានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី តំណភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមពីភាគីទីបី ឬគេហទំព័រណាមួយ ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។  ទោះយ៉ាងណា ទោះបីជាភាគីទីបីមានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងក៏ដោយ PGWP មិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះទេ ដែលទាំងអស់នេះមានការអនុវត្តឯកជនភាព និងការប្រមូលទិន្នន័យដាច់ដោយឡែកពីយើង។ គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ទាំងនេះគឺសម្រាប់តែភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយអ្នកចូលប្រើពួកវាដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ 

 

12. ផ្សេងៗ

 

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នកនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ដោយច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនគិតពីជម្រើសនៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។ មូលហេតុនៃសកម្មភាព ឬការទាមទារណាមួយដែលអ្នកអាចមានទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ត្រូវតែចាប់ផ្តើមក្នុងរយៈពេលមួយ (1) ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការទាមទារ ឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពកើតឡើង។ ការខកខានរបស់ PGWP ក្នុងការទទូចលើ ឬអនុវត្តការអនុវត្តដ៏តឹងរឹងនៃបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនត្រូវបកស្រាយថាជាការលះបង់នូវការផ្តល់ ឬសិទ្ធិណាមួយឡើយ។ ទាំងការប្រព្រឹត្តិរវាងភាគី ឬការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះឡើយ។ PGWP អាចប្រគល់សិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទៅឱ្យភាគីណាមួយនៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អ្នក។

 

PGWP មិនធ្វើតំណាងថាសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះគឺសមរម្យ ឬអាចរកបានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងផ្សេងទៀត និងការចូលប្រើពួកវាពីទឹកដីដែលមាតិកាណាមួយនៃគេហទំព័រនេះគឺខុសច្បាប់ត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចូលប្រើគេហទំព័រនេះពីទីតាំងផ្សេងទៀត អ្នកធ្វើដូច្នេះដោយឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ជាធរមាន។

 

 

13. ការលះបង់ និងការលះបង់

 

គ្មានការលះបង់ដោយ PGWP នៃពាក្យ ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបន្ត ឬបន្តការលើកលែងនៃពាក្យ ឬលក្ខខណ្ឌនោះ ឬការលះបង់លក្ខខណ្ឌ ឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត និងការបរាជ័យណាមួយរបស់ PGWP ក្នុងការអះអាងសិទ្ធិ ឬការផ្តល់។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងមិនបង្កើតការលះបង់សិទ្ធិ ឬការផ្តល់នេះឡើយ។

 

ប្រសិនបើការផ្តល់លក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយតុលាការ ឬសាលាក្តីផ្សេងទៀតនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ចថាមិនត្រឹមត្រូវ ខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយហេតុផលណាមួយ ការផ្តល់នោះនឹងត្រូវលុបចោល ឬកំណត់ក្នុងកម្រិតអប្បបរមា ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិដែលនៅសល់នៃលក្ខខណ្ឌ។ ហើយលក្ខខណ្ឌនឹងបន្តជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធិភាព។ 

 

14. ការជូនដំណឹងអំពីការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធដែលបានទាមទារ។

 

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ដោយស្មោះត្រង់ថាសម្ភារៈណាមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈសេវាកម្ម (“សម្ភារៈ”) រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិណាមួយនៅក្នុងការងាររបស់អ្នក នោះអ្នកយល់ព្រមទាក់ទង “ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិ DMCA” របស់យើងដូចដែលបានកំណត់ខាងក្រោម ដោយកំណត់នៅក្រោម ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល (“DMCA”) (17 USC §512(c)(3)) ជាមួយនឹងការឆ្លើយឆ្លងដែលមានដូចខាងក្រោម៖

 

ក)     ហត្ថលេខារូបវន្ត ឬអេឡិចត្រូនិចរបស់ម្ចាស់ ឬបុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់នោះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្មសិទ្ធិករ។

b)    ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការងាររក្សាសិទ្ធិដែលអះអាងថាត្រូវបានរំលោភបំពាន រួមទាំងព័ត៌មានដែលកំណត់ដោយសមហេតុផល ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកំណត់ រំលោភបំពាន;

c)     ព័ត៌មានសមហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងទាក់ទងអ្នក;

d)    A សេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកមានជំនឿល្អថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈក្នុងលក្ខណៈដែលត្រូវបានប្តឹងដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ឬមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ច្បាប់; និង,

e)     សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាព័ត៌មាននៅក្នុងការជូនដំណឹងគឺត្រឹមត្រូវ និងស្ថិតក្រោមការពិន័យនៃការភូតកុហក ដែលថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើត្រាប់តាម សិទ្ធិផ្តាច់មុខដែលត្រូវបានរំលោភបំពាន។

 

អ្នកយល់ព្រមថាប្រសិនបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមតម្រូវការទាំងអស់នៃគោលការណ៍នេះ ការជូនដំណឹង DMCA របស់អ្នកប្រហែលជាមិនត្រឹមត្រូវទេ។ សម្រាប់សំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនេះ ឬដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង សូមទាក់ទងភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិ DMCA ដែលបានកំណត់របស់យើង៖

 

ភ្នាក់ងាររក្សាសិទ្ធិ DMCA

ភាពជាដៃគូកម្លាំងពលកម្ម Pacific Gateway

C/o Patzik, Frank & Samotny Ltd.

200 S. Wacker Drive, Suite 2700

ទីក្រុងឈីកាហ្គោ IL 60606

 

15. គោលនយោបាយបណ្តឹងសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងទៀត។

 

ប្រសិនបើអ្នកជឿដោយស្មោះត្រង់ថា សម្ភារៈណាមួយ (ដូចដែលបានកំណត់ខាងលើ) បង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬចូលប្រើតាមរយៈសេវាកម្មបំពានសិទ្ធិណាមួយរបស់អ្នក (រួមទាំងពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសិទ្ធិឯកជនភាព ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងការរក្សាសិទ្ធិដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរក្សាសិទ្ធិដែលបានទាមទារ ការបំពានខាងលើ) ឬខុសច្បាប់ អ្នកយល់ព្រមផ្ញើការជូនដំណឹងទៅ info@worklb.org មានព័ត៌មាន រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះឈ្មោះ អាសយដ្ឋានរូបវន្ត អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ និងការពិពណ៌នាអំពីសម្ភារៈដែលអ្នកជឿថាបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នក ឬមិនស្របច្បាប់ ហើយផ្នែកណាមួយនៃ បាននិយាយថាសម្ភារៈដែលអ្នកជឿថាគួរតែត្រូវបានជួសជុលឬដកចេញ។

 

ប្រសិនបើ PGWP ទទួលបានសារពីអ្នក PGWP នឹងវាយតម្លៃការដាក់ស្នើ ហើយប្រសិនបើសមស្រប តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង PGWP នឹងចាត់វិធានការ។ PGWP អាចបង្ហាញការបញ្ជូនរបស់អ្នកទៅអង្គភាពណាមួយដែលបានបង្ហោះសម្ភារៈបំពានដែលបានទាមទារ ឬអង្គភាពផ្សេងទៀតដែល PGWP យល់ស្រប។

230524E.png
bottom of page