top of page

Acerca de

PATAKARAN SA PRIVACY NG WEBSITE
Epektibo at Huling Na-update: Agosto 24, 2022

Nirerespeto ng Pacific Gateway Workforce Partnership (“PGWP”) ang iyong privacy. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng maraming tampok sa privacy, nilikha ng PGWP ang Patakaran sa Privacy na ito upang ipakita sa pagsulat ang aming matatag na pangako sa privacy. Sa partikular, ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay naglalarawan sa aming mga kasanayan sa pagkapribado patungkol sa impormasyon tungkol sa iyo na maaaring makatwirang gamitin upang makilala ka nang personal o na nauugnay sa impormasyong nagpapakilala sa iyo ("Personal na Impormasyon").  

 

Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang suriin ang mga tuntunin ng Patakaran sa Privacy na ito. Pakitandaan na ang ilang mga tampok o serbisyong tinalakay sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ay maaaring hindi ialok sa Site sa anumang partikular na oras.

 

 

  1. Saklaw ng Patakarang ito

 

Nalalapat ang patakarang ito sa Site at www.worklb.org, ang platform na maa-access sa pagtatapos ng URL sa uflexi.com, at anumang nauugnay na mga site na pinamamahalaan ng PGWP o ng kanilang mga kasosyo na nag-post ng link sa Patakaran sa Privacy na ito (sama-samang “ang Mga Site”) at sa impormasyong kinokolekta namin sa Mga Site, at sa e- mail, text at iba pang mga elektronikong mensahe sa pagitan mo at ng Sites.  Patakaran ng PGWP na sumunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon sa proteksyon ng data (“Naaangkop na Batas”). Kinokontrol nito ang pagpoproseso ng Personal na Impormasyong nauugnay sa mga indibidwal at nagbibigay ng iba't ibang karapatan kaugnay ng personal na data na iyon. Ang Mga Site ay naglalaman ng mga link papunta o mula sa iba pang mga website o mga third party kung saan wala kaming kontrol.

 

Ang PGWP ay walang pananagutan para sa mga patakaran sa privacy, nilalaman o mga kasanayan ng mga prospective na employer o mga third party o iba pang mga website kung saan pipiliin mong i-link mula sa Mga Site o kung kanino mo isinumite o kung hindi man ay nagbibigay ng iyong Personal na Impormasyon. Hinihikayat ka naming suriin ang mga patakaran sa privacy ng iba pang mga website at ikatlong partido upang maunawaan mo kung paano nila kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi ang iyong impormasyon.

 

2. Uri ng Impormasyong Kinokolekta Namin

 

Nangongolekta lamang kami ng Personal na Impormasyon kung kinakailangan na ibigay ang aming mga serbisyo, tuparin ang aming mga lehitimong layunin at/o sumunod sa Naaangkop na Batas.  Kinakolekta namin ang mga sumusunod na pangkalahatang uri ng impormasyon tungkol sa iyo kapag direktang ibinigay mo ito sa amin o binisita ang aming Mga Site: 

 

  • Personal na Impormasyon, na impormasyon na maaaring gamitin upang makilala ka, o sinumang iba pang indibidwal kung kanino maaaring nauugnay ang impormasyon, personal, tulad ng, iyong pangalan; address; e-mail address; numero ng telepono; impormasyon ng contact; mga kredensyal sa pag-log in; impormasyon sa trabaho; impormasyon sa edukasyon; mga sertipikasyon at lisensya; pagsasanay na may kaugnayan sa trabaho; at suporta sa mga tiket, feedback at mga materyales na may kaugnayan sa pagganap ng mga serbisyo;  

 

  • Demograpikong impormasyon sa anyo ng impormasyon na hindi natatangi sa iyo sa kahulugan na ito ay tumutukoy sa mga napiling katangian ng populasyon, tulad ng laki ng iyong sambahayan, iyong ZIP code o postal code; at

 

  • Mag-log file.  Ang naka-log na impormasyon ay kinabibilangan ng Internet Protocol (“IP”) address, uri ng browser, Internet service provider (ISP), referring/exit page, uri ng platform, date/time stamp, bilang ng mga pag-click. Nila-log ng  PGWP ang mga IP address at domain name na ito at pinagsasama-sama ang mga ito para sa pangangasiwa ng system at para subaybayan ang paggamit ng aming Mga Site._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58d

 

Bilang karagdagan sa impormasyong itinakda sa itaas, maaari ding kolektahin ng PGWP ang sumusunod na impormasyon o mga uri ng impormasyon mula sa iyo o mula sa isang third party na may pahintulot mo na payagan ang PGWP na isagawa ang mga hinihiling na serbisyo para sa aplikante o kung hindi man ay kinakailangan para sa ilang mga naka-post na oras ng trabaho na pagbubukas. .  

  • buong pangalan, numero ng social security, petsa o kapanganakan at iba pang impormasyong kinakailangan o kailangan para magsagawa ng background check; 

  • impormasyon at dokumentasyon upang suportahan ang mga paghahabol ng aplikante sa trabaho sa pagkakaroon ng ilang partikular na sertipikasyon, lisensya o kasanayan (hal., tsuper ng trak, pagsasanay sa CPR), o kung hindi man ay nakakatugon sa ilang partikular na pamantayan o kinakailangan para sa ilang naka-post o uri ng mga posisyon sa trabaho;_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_

  • mga kagustuhan sa trabaho, magagamit na iskedyul, mga kinakailangan sa kompensasyon at iba pang impormasyon na nauukol sa paghahanap ng trabaho; at/o

  • impormasyon sa edukasyon, na maaaring kabilang ang mga akademikong rekord, mga resulta ng pagsubok, mga degree, kasaysayan ng edukasyon.

3. Paano Ginagamit ang Impormasyon

 

Maaaring ibunyag ang Personal na Impormasyon sa mga pinagkakatiwalaang tao na nagtatrabaho kasama ng PGWP kung sila ay kasangkot sa pagkumpleto, paghahatid o suporta sa customer ng mga serbisyong inaalok sa pamamagitan ng Mga Site. Kasama sa mga halimbawa ang mga third party na tumulong sa pagho-host ng aming mga web server (hal., Amazon Web Services), pagsusuri ng data, pagbibigay ng tulong sa marketing, pagsubaybay sa mga benta at pagbibigay ng serbisyo sa customer. Maaari rin kaming magbahagi ng pinagsama-samang anonymous na impormasyon tungkol sa mga bisita sa Sites sa mga third party upang maunawaan nila ang mga uri ng mga bisita sa Sites at kung paano ginagamit ng mga bisitang iyon ang Sites.  

 

Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho para sa mga partikular na employer, ang PGWP ay nagbibigay din ng iyong impormasyon at dokumentasyon (hal., Personal na Impormasyon, mga kredensyal at resume) sa mga prospective na employer at/o kanilang mga ahente. Ang  PGWP ay maaari ding magbigay ng ilang partikular sa iyong personal na impormasyon at/o iyong resume sa mga prospective na employer na gumagamit ng Sites at may pahintulot na suriin ang naturang impormasyon at resume.  Personal na impormasyon na natanggap ng mga employer ay ipoproseso alinsunod sa mga tuntuning ito at sa mga nauugnay na employer.  Sumasang-ayon ang Employer na sumunod sa (at nangangailangan ng pagsunod ng lahat ng tauhan at ahente ng employer na may access sa Personal na Impormasyon) sa lahat ng kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng mga naaangkop na batas at regulasyon sa proteksyon ng data na may kinalaman sa pangongolekta, pagproseso at pag-iimbak ng Personal na Impormasyon.

 

Sa pamamagitan ng pag-log in sa Sites, o hayagang pag-opt in kapag may mga pagpipilian, pumayag ka na gamitin namin ang iyong impormasyon, napapailalim sa lokal na batas, sa hindi bababa sa mga sumusunod na paraan: upang lumikha ng profile para sa iyo batay sa impormasyong ibinigay mo para sa atin; upang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa anumang mga update ng Sites, impormasyon at mga komunikasyong nauugnay sa serbisyo, kabilang ang mahahalagang update sa seguridad; para bigyan ka ng karagdagang mga komunikasyon, impormasyon, at promosyon gaya ng mga newsletter; upang ibigay ang mga serbisyong hiniling mo o upang matupad ang layunin kung saan mo ito ibinibigay; sa ibang mga paraan na maaari naming ilarawan kapag ibinigay mo ang impormasyon o pagsang-ayon sa ibang pagkakataon; para makapagbigay ka ng feedback, makipag-ugnayan sa amin at para tumugon kami sa iyo; at upang makabuo ng mga panloob na ulat tungkol sa paggamit ng aming Mga Site.

 

Ibinubunyag namin ang impormasyon kung kinakailangan ng batas na gawin ito o kung hiniling na gawin ito ng isang entity ng pamahalaan. Dahil ang PGWP ay isang entity ng US at ang impormasyong nakolekta sa aming Mga Site ay naka-imbak nang buo o bahagi sa United States, ang impormasyon ay ililipat sa Estados Unidos at magiging napapailalim sa batas ng US. Sa pamamagitan ng paggamit sa Sites, pumapayag ka sa paglipat na ito.

 

Maaari naming ibunyag at ilipat ang naturang impormasyon sa isang third party na nakakuha ng lahat o isang malaking bahagi ng negosyo ng PGWP, maging ang naturang pagkuha ay sa pamamagitan ng pagsasama, pagsasama-sama o pagbili ng lahat o isang malaking bahagi ng aming mga asset. Bilang karagdagan, kung sakaling ang PGWP ay maging paksa ng isang paglilitis sa insolvency, kusang-loob man o hindi boluntaryo, ang PGWP o ang liquidator, administrator, receiver o administrative receiver nito ay maaaring magbenta, maglisensya o kung hindi man ay magtapon ng naturang impormasyon sa isang transaksyong inaprubahan ng korte._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Hindi namin ibubunyag ang naturang impormasyon sa mga ikatlong partido upang ibenta ang kanilang mga produkto o serbisyo sa iyo. 

 

 

4. Pag-post ng Personal na Impormasyon sa Mga Pampublikong Lugar ng Mga Site

 

Maliban kung hindi ibinigay dito, hindi kami nagpapakita ng Personal na Impormasyon nang wala ang iyong pahintulot. Gayunpaman, kung mag-post ka ng anumang Personal na Impormasyon sa mga pampublikong lugar ng Sites, tulad ng sa mga online na forum o chat room, ang naturang impormasyon ay maaaring kolektahin at gamitin ng iba na walang kontrol ang PGWP. Hindi namin makokontrol ang paggamit na ginawa ng mga ikatlong partido ng impormasyon na iyong pino-post o kung hindi man ay ginagawang available sa mga pampublikong lugar ng Mga Site.

 

 

5. Mga Pagbabago/Pagbabago

 

Maaari kang magkaroon ng access, suriin, itama, i-update, paghigpitan ang paggamit ng, baguhin o tanggalin ang impormasyon ng profile ng iyong account o iba pang Personal na Impormasyon sa PGWP anumang oras. Ang mga naturang hakbang ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-log in sa Sites o customer portal at pagsunod sa mga tagubilin doon, kung magagamit, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa PGWP sa info@worlklb.org. Maaari mo ring makuha, kapag hiniling, ang Personal na Impormasyong ibinigay mo sa amin sa isang nakaayos, karaniwang ginagamit at nababasa ng makina na format. Bago ka bigyan ng kopya ng iyong Personal na Impormasyon o itama, i-update o tanggalin ang naturang impormasyon, inilalaan namin ang karapatang i-verify at patotohanan ang iyong pagkakakilanlan at ang Personal na Impormasyon kung saan mo hiniling ang pag-access.

 

Kung tatanggalin o isasara mo ang iyong account o impormasyon ng profile ng account sa PGWP nang buo, maaaring magpanatili ang PGWP ng isang archival copy na hindi mo ma-access o ng mga third party sa Internet. Ang archival copy ay pinananatili lamang hangga't ang PGWP ay makatuwirang isinasaalang-alang na kinakailangan para sa mga layunin ng pag-audit at pagtatala. Pananatilihin namin ang mga log, demograpiko, hindi direkta, at istatistikal na impormasyon tungkol sa iyo at magtatago ng archival na kopya ng impormasyong ito sa isang anonymous na anyo. Pananatilihin din namin ang pinagsama-samang hindi nagpapakilalang impormasyon.  Kung ang iyong Personal na Impormasyon ay dating na-access ng iba gamit ang aming Mga Site, hindi namin matatanggal ang impormasyon o mga kopya nito mula sa kanilang mga system.

 

 

6. Gaano Kami Katagal Nag-iingat ng Personal na Impormasyon

 

Karaniwan, itinatago namin ang Personal na Impormasyon para sa haba ng anumang kontraktwal na relasyon at, sa lawak na pinahihintulutan ng mga naaangkop na batas, pagkatapos ng pagtatapos ng relasyong iyon hangga't kinakailangan upang maisagawa ang mga layuning itinakda sa Patakaran sa Privacy na ito, upang maprotektahan ang PGWP mula sa mga legal na paghahabol. at pangasiwaan ang aming negosyo.   Kung ikaw ay isang aplikante sa trabaho, pananatilihin namin ang iyong Personal na Impormasyon hanggang sa atasan mo kaming tanggalin ito o kung hindi man ay sabihin na hindi mo na gagamitin ang mga serbisyong ibinigay sa pamamagitan ng Mga Site.  Pakitandaan na kapag hindi na namin kailangang gumamit ng Personal na Impormasyon o inutusang tanggalin ito, tatanggalin namin ito sa aming mga system at talaan o magsasagawa ng mga hakbang upang gawing anonymize ang data maliban kung kailangan namin itong panatilihin mas matagal upang sumunod sa isang legal o regulasyong obligasyon.

 

 

7. Iba pang Mahalagang Impormasyon

 

a. Seguridad

 

Responsibilidad mong tiyakin na ang iyong mga kredensyal sa pag-log-in (ang iyong user name at password) ay pinananatiling kumpidensyal. Ang PGWP ay nagpatupad ng mga teknikal at pang-organisasyong hakbang na idinisenyo upang ma-secure ang Personal na Impormasyon mula sa hindi sinasadyang pagkawala at mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagbabago o pagsisiwalat. Sa kabila ng mga naturang hakbang, ang Internet ay isang bukas na sistema at hindi namin magagarantiya na ang hindi awtorisadong mga third party ay hindi kailanman magagawang talunin ang mga hakbang na iyon o gumamit ng Personal na Impormasyon para sa mga hindi wastong layunin. Mangyaring isaalang-alang ito bago magsumite ng Personal na Impormasyon sa amin sa pamamagitan ng Mga Site.

 

Bilang karagdagan, dapat mag-ingat kapag nagbibigay ng sensitibong Personal na Impormasyon (hal., impormasyon sa social security, mga numero ng lisensya sa pagmamaneho at petsa ng kapanganakan) sa mga prospective na employer.

 

Gumagamit din kami ng cookies at web beacon upang pangasiwaan ang aming Mga Site at maghatid ng personalized na karanasan. Para sa karagdagang detalyadong impormasyon sa bawat isa sa mga ito, mangyaring tingnan sa ibaba.

 

b. Privacy ng mga Bata

 

Ang Mga Site ay hindi inilaan para sa mga batang wala pang 16 taong gulang, at ang Personal na Impormasyon mula sa mga batang wala pang 16 taong gulang ay hindi sinasadyang kokolektahin. Ang privacy ng mga bata ay isang seryosong bagay at hinihikayat ang mga magulang na gumanap ng aktibong papel sa online na karanasan ng kanilang mga anak sa lahat ng oras.

 

c. Paggamit ng Cookies, Web Beacon, at JavaScript

 

*Cookies: Gumagamit ang PGWP ng “cookies” para makatulong na i-personalize at i-maximize ang iyong online na karanasan at oras online. Ang cookie ay isang text file na pansamantalang nakaimbak sa memorya ng iyong computer o inilagay sa iyong hard drive ng isang server ng Web page. Karamihan sa mga cookies ay nag-e-expire pagkatapos ng tinukoy na yugto ng panahon o maaari mong tanggalin ang mga file ng cookie na nakaimbak sa iyong computer anumang oras. Bagama't ang karamihan sa mga Web browser ay unang naka-set up upang tumanggap ng cookies, maaari mong i-reset ang iyong Web browser upang tanggihan ang cookies o upang isaad kung kailan itinatakda ang isang cookie. Gayunpaman, kung pipiliin mong tanggihan ang cookies, maaaring hadlangan nito ang pagganap at negatibong makaapekto sa iyong karanasan sa Sites. 

 

Maaari naming payagan ang cookies ng third party bilang bahagi ng mga online advertising campaign na matukoy at subaybayan ang pag-landing ng trapiko ng site mula sa mga kaakibat na website o mga banner ng advertising ng PGWP na inilagay sa mga website ng mga third party. 

 

*Mga Web Beacon: Ang Mga Site ng PGWP ay maaari ding maglaman ng mga elektronikong larawan na kilala bilang mga Web beacon (minsan ay tinatawag na single-pixel gif) na nagbibigay-daan sa aming bilangin ang mga user na bumisita sa mga web page na iyon.  Dahil ang mga Web beacon ay kapareho ng anumang iba pang kahilingan sa nilalaman na kasama sa pahina ng recipe, hindi ka maaaring mag-opt out o tanggihan ang mga ito. Gayunpaman, maaaring gawing hindi epektibo ang mga ito sa pamamagitan ng alinman sa pag-opt out sa cookies o pagbabago sa setup ng cookie sa iyong browser.

 

Gumagamit ang PGWP ng mga tagapagbigay ng serbisyo ng analytic (“Analytic Companies”) upang mapagbuti ang aming mga serbisyo, karanasan ng user at pag-aralan kung paano ginagamit ang Mga Site. 

 

d. Pag-opt Out

 

Hindi ginagamit ng PGWP ang iyong Personal na Impormasyon upang magpadala ng mga komunikasyon na walang kaugnayan sa iyong paggamit ng Mga Site at hindi rin ito nagbebenta o nagbibigay ng iyong impormasyon para sa third party na marketing.  Pakitandaan na ang PGWP ay hindi mananagot para sa kung paano ginagamit ng mga third party ang impormasyong ibinibigay mo sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng Sites.  Kung makatanggap ka ng anumang mga komunikasyong walang kaugnayan sa iyong mga transaksyon at ayaw mong makatanggap ng anumang ganoong mga komunikasyon, mangyaring sundin ang link sa pag-opt-out o pag-unsubscribe o mga tagubilin na kasama sa e-mail na sulat o ipadala ang iyong kahilingang mag-opt out sa info@worklb.org. Maaaring kailanganin na direktang makipag-ugnayan sa mga kaakibat, kasosyo sa negosyo o iba pang ikatlong partido upang ihinto ang pagtanggap ng mga komunikasyon mula sa mga ikatlong partidong iyon.

 

Pakitandaan na ang mga opsyon sa pag-opt-out o pag-unsubscribe na ito ay hindi nalalapat sa mga komunikasyong nauugnay sa pangangasiwa ng mga serbisyo, kontrata, suporta o iba pang mga abiso sa administratibo at transaksyon, kung saan ang pangunahing layunin ng mga komunikasyong ito ay hindi pang-promosyon.

 

e. Iyong Mga Karapatan sa California

 

Hindi kami nagbabahagi ng Personal na Impormasyon sa mga ikatlong partido para sa kanilang direktang layunin sa marketing maliban kung sumasang-ayon ka sa, o mag-opt in sa, naturang pagsisiwalat. Ang mga customer ng California ay maaaring humiling ng karagdagang impormasyon tungkol sa aming pagsunod sa mga batas ng California sa pamamagitan ng pag-e-mail sa amin sa info@worklb.org. Pakitandaan na kailangan lang naming tumugon sa isang kahilingan sa bawat customer bawat taon, at hindi kami kinakailangang tumugon sa mga kahilingang ginawa sa pamamagitan ng paraan maliban sa pamamagitan ng e-mail address na ito.

 

Para sa mga residente ng California, click www.worklb.org/ccpa upang matutunan kung paano namin pinoproseso ang impormasyon alinsunod sa batas ng California.

 

f. Pakikipag-ugnayan ng Third Party

 

Bilang user ng Sites, maaari kang makipag-ugnayan, bumili ng mga produkto at/o serbisyo, o lumahok sa mga promosyon ng mga advertiser, miyembro, kasosyo, o sponsor na nagpapakita ng kanilang mga produkto at/o serbisyo sa Sites. Maliban kung iba ang sinabi, anumang ganoong pakikipag-ugnayan, pagbili o promosyon, kabilang ang paghahatid ng at ang pagbabayad para sa mga kalakal at/o serbisyo, at anumang iba pang termino, kundisyon, warranty o representasyong nauugnay sa naturang sulat, pagbili o promosyon, ay nasa pagitan mo at ang naaangkop na ikatlong partido. Sumasang-ayon ka na ang PGWP, ang mga subsidiary nito, kaakibat, opisyal, ahente, co-brander o iba pang kasosyo, at mga empleyado ay walang pananagutan, obligasyon o pananagutan para sa anumang naturang pakikipag-ugnayan, pagbili o promosyon sa pagitan mo at ng alinmang third party.

 

g. Mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy

 

Inilalaan ng PGWP ang karapatang baguhin o baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito anumang oras at para sa anumang dahilan. Aabisuhan ka ng PGWP tungkol sa anumang makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang kilalang paunawa sa Mga Site. Magiging epektibo ang mga pagbabago sa pag-post sa Sites. Ang iyong patuloy na paggamit ng Mga Site kasunod ng pag-post ng mga pagbabago ay nagpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa mga pagbabagong ito.

230524E.png
bottom of page